Wij verzoeken u vriendelijk om ter bevestiging van uw bestelling de onderstaande zoekopdracht te downloaden/printen en volledig ingevuld en ondertekend te retourneren
   
VOORTGANGSPROCEDURE STOCK SHOT

 

 1. Opdrachtgever geeft een schriftelijke bevestiging van zoekopdracht met omschrijving van de te leveren shots.
 2. Stock Shot selecteert en verzendt de gevraagde shots als zichtzending met tijdcode in beeld.
 3. Opdrachtgever maakt keuze met shotbeschrijving en tijdcode en geeft opdracht tot levering van stockshots.
 4. Stock Shot stuurt, na ontvangst van bovengenoemde keuze,  opdrachtgever de Stock Shot-licentie.
 5. Stock Shot verzendt de shots en geeft toestemming tot gebruik nadat het licentiebedrag is voldaan.
VOORWAARDEN GEBRUIK STOCK SHOT MATERIAAL
 1. Indien de vereiste auteursrechtelijke toestemming voor het vastleggen en verveelvoudigen van stock shot-materiaal niet is verkregen, terwijl de vervaardiging en/of verspreiding toch heeft plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid dat Stock Shot namens de rechthebbenden de vertoning of verspreiding zal verbieden of anderszins rechtsmaatregelen zal nemen.
 2. Stock Shot behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen.
 3. Stock Shot is gerechtigd om van een productie een gratis bewijsexemplaar op te vragen. Dit behoeft niet te worden geretourneerd.
 4. In het daartoe gebruikelijke deel van de productie dient te worden vermeld: 
  Archiefmateriaal: Stock Shot.
 5. De toestemming van Stock Shot voor tv- en bioscoopcommercials geldt voor een periode van 3 maanden, ingaande op de afleveringsdatum van het mastermateriaal, tenzij anders is overeengekomen. Bij verlenging van een commercial dient dit tijdig aan stock shot gemeld te worden d.m.v. een nieuwe aanvraag.
 6. Indien wijzigingen worden aangebracht in een bestaande productie, of indien bestaande producties worden samengevoegd, dient opnieuw toestemming bij stock shot te worden aangevraagd.
Op deze voorwaarden zijn tevens de leveringsvoorwaarden van
 Fauna Film B.V. van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn en de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
 
Opdrachtgever:

________________________________________

Contactpersoon:

________________________________________

Adres:

________________________________________

________________________________________

Telefoon:_________________________________

Fax:_____________________________________

E-mail:__________________________________

Geeft hierbij opdracht tot het zoeken en leveren van
shots van onderstaande onderwerp(en):

_________________________________________

_________________________________________

Geschatte tijd nodig in uw productie:

_________________________________________

AANLEVEREN VOOR (datum):____________

De opdrachtgever gaat akkoord met de door stock shot opgegeven voortgangsprocedure, voorwaarden en tarieven.
De search fee, band- en verzendkosten worden altijd berekend, ook als er uiteindelijk geen shots worden afgenomen.

Datum:___________________________________


Handtekening opdrachtgever:

_________________________________________
 

 

Sorry dat we je lastigvallen. De overheid wil dat we je melden dat we op stockshot.nl cookies gebruiken.
Klik op de link hiernaast
 cookie verklaring en beslis of je doorgaat. Je ontvangt deze melding maar één keer per browser.